מעבר לתפריט ראשי מעבר לתפריט תחתון
Customer Service
שירות לקוחות

תקנון גיפט קארד

מימוש גיפט קארד המונפק על ידי החברה והמיועד לשימוש באתר

 1. הגיפט קארד יכובד באתרי האינטרנט: גולף&קו, גולף קידס,גולף ואינטימה בלבד (לא בחנויות) ובהתאם לתנאי השימוש שלהלן.
 2. רשימת האתרים עשויה להתעדכן מעת לעת ללא הודעה מוקדמת.
 3. תוקף הגיפט קארד הינו עד 5 (חמש) שנים מיום אישור ביצוע עסקת רכישת הגיפט קארד. באחריות אוחז הגיפט קארד לממשו לא יאוחר ממועד תום התוקף. לאחר מועד זה, לא יהא לגיפט קארד כל ערך ו/או תוקף. לא ינתן החזר כספי ו/או תמורה בשל אי מימוש הגיפט קארד עד תום מועד זה.
  1. הגיפט קארד מזכה את האוחז בו לרכוש מוצרים באתרים עד לגובה הסכום הטעון בו.  מובהר, כי עם סיום ניצול מלוא הסכום הטעון בכרטיס, פוקע ומתבטל הכרטיס ולא ניתן להטעינו מחדש.
  2. רכישה ותשלום באמצעות גיפט קארד תתאפשר לאחר בחירת פריטים באתר, בשלב ה"קופה". במועד התשלום, יש לבחור באפשרות ״גיפט קארד״ כאמצעי תשלום.
  3. אם מחזיק הגיפט קארד השתמש רק בחלק מן הערך הטעון בו במסגרת רכישה מסוימת, יוכל הוא להשתמש ביתרה לשם רכישה אחרת, עד לניצול מלא של הסכום הטעון בכרטיס.
  4. הכרטיס לא ניתן להמרה כספית למעט החזר מזומן בגין הפרש של 100 ש"ח או 5% מהסכום הנקוב בו לפי הנמוך מביניהם ע"פ חוק.
  5. כל החזר שיינתן על ידי האתר בגין עסקה שבוצעה באמצעות גיפט קארד ביחד עם אמצעי תשלום אחר, יועבר תחילה לכרטיס האשראי ולאחר מכן לכרטיס הגיפט קארד.
  6. ביטול עסקה שבוצעה באמצעות הגיפט קארד יהיה באמצעות זיכוי לגיפט קארד בהתאם למדיניות החברה ולדין.
  7. הלקוח יהא רשאי לבטל את העסקה לרכישת הגיפט קארד ולקבל החזר כספי כאמור בפרק ד' לעיל.
  8.  החברה מכבדת כרטיסי גיפט קארד שהונפקו על ידה בלבד.
  9. ניתן להשתמש בכרטיס בלא תנאים מגבילים באתרים שלעיל והוא תקף במכירה מיוחדת.
  10. הכרטיס מונפק ע"י קבוצת גולף א.ק. בע"מ (ח.צ. 510289564)

את יתרתכם בכרטיס ניתן למצוא כאן https://www.praxellpayroll.com/cardbalance/giftcardGeneral.php